ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΕΡ % PA6 PA66 POM PET PP PE PVC
ΟΞΕΑ
ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 10 + + + +
ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 90 +
ΧΡΩΜΙΚΟ ΟΞΥ 1
ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 10
ΦΟΡΜΙΚΟ ΟΞΥ 2
ΦΟΡΜΙΚΟ ΟΞΥ 10
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 0,4
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 2
ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 0,1
ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 10
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ 0,3
ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 6
ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 100
ΑΛΚΑΛΙΑ
ΑΜΜΩΝΙΑ
ΠΟΤΑΣΣΑ
ΥΠΟΧΛΩΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 10
ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ 40
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΙΛΙΝΗ
ΒΕΝΖΟΛΙΟ
ΚΡΕΖΟΛΙΟ
ΑΙΘΕΡΑΣ
ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 96
ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ 30
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 21
ΧΛΩΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 10
ΧΛΩΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 10
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ 10
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 10
ΝΙΤΡΙΚΗ ΠΟΤΑΣΣΑ 10
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 10