ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

Η διαδεδομένη χρήση των τεχνητών πολυμερών για την παραγωγή εξαρτημάτων μηχανών για τη βιομηχανία τροφίμων, έφερε στην επιφάνεια το πρόβλημα της συμβατότητας των βιομηχανικών πλαστικών με τα τρόφιμα.

Δεδομένου ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις τα βιομηχανικά πλαστικά δεν χρησιμοποιούνται ως υλικά συσκευασίας αλλά, χρησιμοποιούνται άμεσα σαν εξαρτήματα των μηχανών με τις οποίες παράγονται ή συσκευάζονται τα τρόφιμα, είναι απαραίτητο να εξετάζονται προσεκτικά οι περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως ο ατμός, το νερό, οι χημικές ουσίες και, όχι μόνον, η τοξικότητα ή η χημική αντίσταση του υλικού.

Κατά την επιλογή ενός τεχνητού πολυμερούς για την κατασκευή εξαρτημάτων μηχανών επεξεργασίας τροφίμων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

  • · Η πιστοποίηση του υλικού ότι είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα προορισμού.
  • · Η χημική αντίσταση του πλαστικού απέναντι στα τρόφιμα, στα εξαρτήματα και στα συντηρητικά με τα οποία θα έρχεται σε επαφή.
  • · Η αντίσταση στις περιβαλλοντικές συνθήκες: επίπεδα θερμοκρασίας, ατμός, βακτηριοκτόνοι λαμπτήρες, κλπ.