Πολλαπλές Εφαρμογές

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

  • · PA6.GF : Πολυαμίδιο με προσθήκη υάλου και γραφίτη. Παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στην απόξεση, τη συμπίεση και την τάση εφελκυσμού. Το υλικό ενδείκνυται για την κατασκευή γραναζιών
  • · PA6 : ‘Εχει μικρότερη αντοχή στη συμπίεση και μικρότερη αντίσταση στον εφελκυσμό, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται όταν είναι καθοριστική η μεγαλύτερη δύναμη απόσβεσης.
  • · PA66 : Χαρακτηριστικά όμοια με εκείνα του PA6, αλλά με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Προτιμάται σε περιπτώσεις όπου είναι απαιτητή η μεγαλύτερη αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία
  • · PA6 GHR : Χρησιμοποιείται στην κατασκευή γραναζιών μεγάλης διαμέτρου και σε συστήματα μεταφοράς με συρματόσχοινο
  • · PET: Το υλικό με τη μεγαλύτερη σταθερότητα διαστάσεων, χαμηλό συντελεστή τριβής και χαμηλή αντίσταση κρούσης. Ενδείκνυται για την κατασκευή γραναζιών ακριβείας βυθισμένων σε νερό ή άλλο υγρό.
  • · POM : Καλή σταθερότητα διαστάσεων και καλή χημική συμπεριφορά, αυτολίπαντο αλλά με μικρότερη αντίσταση κρούσης από τα πολυαμίδια. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή μικρών γραναζιών και γραναζιών ακριβείας.
  • · PE 500 : Είναι σκληρότερο από το PE 1000, αλλά λιγότερο ανθεκτικό σε κρούσεις. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή χημική αντίσταση και σε επαφή με τρόφιμα.
  • · PE 1000 : Ανθεκτικό σε κρούσεις με υψηλή χημική αντίσταση και αυτολίπαντο. Χρησιμοποιείται σε επαφή με τρόφιμα, στη χημική βιομηχανία και στην ηλεκτρική βιομηχανία.