Νέες Εφαρμογές – Προϊόντα

ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΑ ΕΔΡΑΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Η χρήση των μηχανολογικών πλαστικών για την κατασκευή εδράνων, έχει αυξηθεί σημαντικά, εξαιτίας των καλών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν τα υλικά αυτά:

  • ΧΑΜΗΛΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ: ακόμα και σε κακές συνθήκες λειτουργίας και χωρίς λίπανση.
  • ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ: ακόμα και σε ξηρό περιβάλλον ή βυθισμένο σε νερό
  • ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :καλή αντοχή στη συμπίεση και καλή απόσβεση κραδασμών. Ικανοποιητική σταθερότητα διαστάσεων ακόμα και παρουσία διαφόρων ειδών χημικών ουσιών.
  •  ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ :ακόμα και χωρίς λίπανση, για έδρανα που λειτουργούν σε κονιώδες περιβάλλον.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προκειμένου να σχεδιάσετε σωστά ένα έδρανο από πλαστικό υλικό, πρέπει να λάβετε υπόψη σας τους εξής παράγοντες:

  • Συντελεστής τριβής
  • Αντοχή στη συμπίεση
  • Θερμοκρασία λειτουργίας
  • Αντοχή στις κρούσεις
  • Απαιτούμενη σταθερότητα διαστάσεων

 

PET: Από τα καταλληλότερα υλικά για κατασκευή εδράνων και ολισθητήρων. Έχει καλή αντοχή στη συμπίεση, υψηλή σκληρότητα επιφανείας, πολύ μικρό συντελεστή τριβής, ικανοποιητική αντοχή στη φθορά, χαμηλή παραμόρφωση λόγω βάρους  και εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων (τόσο σε συνθήκες θερμοκρασίας όσο και υγρασίας). Η χαμηλή θερμική αγωγιμότητα του υλικού επιτρέπει στη θερμότητα να διασκορπίζεται εύκολα.

POM: Πολύ καλό υλικό για έδρανα και χρησιμοποιείται περισσότερο κυρίως χάρη στην καλή αναλογία ιδιοτήτων/κόστους, τη σκληρότητα επιφανείας και την καλή απόδοση παρουσία διαφόρων χημικών. Η κατεργασία του είναι εύκολη και για τον λόγο αυτό προτιμάται για μεγάλες ποσότητες παραγωγής. Επίσης, είναι κατάλληλο για τρόφιμα.

PE 500 – PE 1000

Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δακτυλίων που πρέπει να έχουν μεγάλη αντίσταση στη κρούση και δεν πρόκειται να σηκώνουν μεγάλο φορτίο.

PA6 – PA66

Δεν ενδείκνυνται για την κατασκευή δακτυλίων και εδράνων εξαιτίας της κακής διαστασιακής σταθερότητας, η οποία οφείλεται στην υψηλή απορρόφηση υγρασίας.

PA6 GXYTO

Είναι αναντικατάστατο στην κατασκευή εδράνων μεγάλων διαστάσεων , για εφαρμογές υψηλής αντοχής όπως μηχανουργικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις μεταφοράς με συρματόσχοινο ή μεγάλες μηχανές.

PTFE : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες μέχρι 230 οC, δεν απορροφά νερό και έχει χαμηλό συντελεστή τριβής, αλλά το υλικό αυτό τείνει να παρουσιάζει παραμόρφωση που οφείλεται σε μοριακή ολίσθηση.

PVDF : Το υλικό αυτό διατηρεί τα καλά χημικά χαρακτηριστικά των φθοριούχων πολυμερών, ενώ συγκρινόμενο με το PTFE έχει μεγαλύτερες μηχανικές αντιστάσεις, αλλά χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας (160 οC).

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΞΟΝΕΣ: οι μηχανικοί άξονες οι οποίοι λειτουργούν σε επαφή με έδρανα κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικοί και πολύ καλά γυαλισμένοι. Οι, συνήθως, ακονισμένοι άξονες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με καλά αποτελέσματα, αλλά με καλύτερη κατεργασία θα παραταθεί η διάρκεια ζωής του εδράνου. Η χρήση αξόνων από αλουμίνιο, ψευδάργυρο ή μπρούτζο χωρίς λίπανση, δεν συνιστάται γιατί τα «μαλακά» υλικά παρουσιάζουν γρήγορα φθορά.

ΛΙΠΑΝΣΗ: Η λίπανση, ακόμα και όταν δεν είναι απαραίτητη, μειώνει τον συντελεστή τριβής, καθιστά δυνατό τον μεγαλύτερο διασκορπισμό της θερμότητας και απομακρύνει τα σωματίδια που παράγονται με τη φθορά. Είναι σημαντικό τα έλαια να μην είναι όξινα και να μην αποσυντίθενται σε όξινα κατάλοιπα στη θερμοκρασία λειτουργίας. Έδρανα, τα οποία δεν έχουν λιπανθεί, μπορούν να δώσουν καλά αποτελέσματα, αρκεί η ταχύτητα του άκρου ιστίου να μην είναι υψηλή. Μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες λειτουργίας, αν κάνουμε μερικές αυλακώσεις στην επιφάνεια κατά τρόπο ώστε, τα σωματίδια που παράγονται με τη φθορά, να φεύγουν από την επιφάνεια ολίσθησης.

ΠΑΧΟΣ: Τα έδρανα που χρησιμοποιούνται για κινήσεις υψηλών ταχυτήτων συνιστάται να σχεδιάζονται με πολύ μικρό πάχος, ανάλογα με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, ώστε να διευκολύνεται η διάχυση της θερμότητας που υπάρχει γύρω από την επιφάνεια ολίσθησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα πάχος ίσο περίπου με το 20% της διαμέτρου του άξονα, πλησιάζει πολύ το βέλτιστο μέγεθος. Για αργές κινήσεις ή όταν υπάρχουν κραδασμοί, αυξάνουμε το πάχος.