Μηχανολογικά Πλαστικά

Τα μηχανολογικά πλαστικά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να αντικαταστήσουν άλλα υλικά όπως χαλκό, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο και κεραμικό. Οι περισσότερο δημοφιλείς λόγοι για τη στροφή σε πλαστικά υλικά είναι:

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
  • Αυτόματη λίπανση και δυνατότητα χρήσης σε ξηρό, υγρό ή κονιώδες περιβάλλον.
  • Μειωμένες φθορές στα κινούμενα μηχανικά μέρη
  • Μικρό κόστος κατασκευής
  • Ταχύτερη λειτουργία του εξοπλισμού
  • Λιγότερη απαιτούμενη ενέργεια
  • Μείωση του βάρους
  • Χαμηλό επίπεδο θορύβου
  • Οι ανοχές διαστάσεων δεν είναι σημαντικές