ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΟΧΕΣ

Είναι γεγονός ότι τα πλαστικά υλικά είναι περισσότερο μαλακά από τα χαλύβδινα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι πιο εύκολη η κοπή τους, η διάτρηση και η κατεργασία τους.

Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η απώλεια της θερμότητας που συσσωρεύεται εξαιτίας της τριβής των εργαλείων. Τα πλαστικά υλικά είναι κακοί αγωγοί της θερμότητας και επομένως, προκαλούνται εσωτερικές πιέσεις στα ημικατεργασμένα προϊόντα με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα να σπάσουν ή να απολέσουν κάποιες από τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους, Επιπλέον, η παρουσία υπερθερμασμένων περιοχών που προκαλούνται κατά την κατεργασία, δεν μας επιτρέπει να επιτύχουμε τις απαιτούμενες ανοχές.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ : μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούνται και για το χάλυβα, αλλά πρέπει να είναι περισσότερο αιχμηρά και καθαρά. Για υλικά με προσθήκη γυαλιού, συνιστάται η χρήση εργαλείων με άκρες από καβίδιο.

ΨΥΞΗ : η επαρκής χρήση ψυκτικού μέσου κατά τη διάρκεια της κατεργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πιθανή αύξηση της θερμοκρασίας εξαιτίας της τριβής, προκαλεί σπάσιμο του πλαστικού υλικού ή την ανάπτυξη εσωτερικών πιέσεων.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ : Το υλικό πρέπει κατά τη διάρκεια της κατεργασίας δεν πρέπει να είναι κρύο. Αν το υλικό προθερμανθεί στους 50 οC, μειώνεται αισθητά ο απαιτούμενος χρόνος εργασιών.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ :Μια χαμηλή ταχύτητα κατεργασίας σε συνδυασμό με αιχμηρά εργαλεία θα δώσει ένα κατεργασμένο αντικείμενο χωρίς πιέσεις. Αν η ταχύτητα είναι υψηλή, θα προκληθεί υπερθέρμανση με αποτέλεσμα ορατές ή κρυμμένες πιέσεις.

ΤΟΡΝΕΥΣΗ : Χρησιμοποιείτε το ίδιο είδος εργαλείων που χρησιμοποιούνται και για τα μέταλλα, με μόνη εξαίρεση τα υλικά με προσθήκη γυαλιού, οπότε πρέπει τα εργαλεία να έχουν άκρες από καρβίδιο.

ΔΙΑΤΡΗΣΗ : Είναι η δυσκολότερη εργασία καθώς αναπτύσσεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας και προκαλούνται πιέσεις. Χρησιμοποιείτε αιχμηρά τρυπάνια και επαρκή ψύξη. Απομακρύνετε συχνά τα ρινίσματα. Ξεκινήστε ανοίγοντας μια μικρή οπή , με μέγιστη διάμετρο 15-20mm και στη συνέχεια, σταδιακά, προχωρήστε στην επιθυμητή διάμετρο.

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ : Χρησιμοποιείτε το ίδιο εργαλείο που θα χρησιμοποιούσατε και για μέταλλα. Τα εργαλεία πρέπει να είναι αιχμηρά. Χρησιμοποιείτε επαρκή ποσότητα ψυκτικού υγρού.

ΚΟΠΗ : Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πριονοκορδέλες αλλά τα δισκοπρίονα με οδοντωτές λεπίδες είναι περισσότερο κατάλληλα. Τα δόντια πρέπει να έχουν βήμα 20-25mm.

ΑΝΟΧΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξαιτίας της ελαστικότητας των πλαστικών και της αντίδρασης τους στη θερμοκρασία και την υγρασία, είναι αδύνατο να επιτύχουμε αυστηρές ανοχές σε όλα τα υλικά.